جواب:- این کشور ها عبارت اند از امریکا،انگلیستان،فرانسته،روسیه،چین می باشد.

سوال پنجصدو سوم:- نام اصلی بت های بامیان چیست؟

جواب:- نام این بت ها شمامه كه35 و صلصال53 متر قد داشتند.

سوال پنجصدوچهارم:- پر نفوس ترین قاره دنیا کدام قاره بوده و چقدر نفوس دارد؟

جواب:- پر نفوس ترین قاره دنیا آسیا بوده که 3.5 ملیارد نفوس دارد.

سوال پنجصدو پنجم:- نام اصلی شاعر بزرگ و پرآوازه سنائی غزنوی چی بود؟

جواب:- نام اصلی این شاعر بزرگ ابوالمجد مجدود است مشهور به سنایی بود.

سوال پنجصدو ششم:- هوا پیما اولین بار در کجا وتوسط کی اختراع شد؟

جواب:- توسط برادران رایت درسال 1903 میلادی اختراع شد.

سوال پنجصدو هفتم:- کوچکترین کشور دنیا چی نام داشته مساحت ونفوس آن چقدر است؟

جواب:- کوچکترین کشور دنیا واتیکان که یکی از کشور های اروپای بوده 900 نفوس و440 متر مساحت دارد.

سوال پنجصدو هشتم:- نام اصلی اتاترک چی بود؟

جواب:- نام اصلی اتاترک مصطفی کمال اتاترک بود.

سوال پنجصدو نهم:- بیش ترین گرماه آفتاب در کدام ساحات زمین بیشتر جذب می گردد؟

جواب:- بیش ترین گرماه آفتاب در ریگستان ها جذب می گردد.

سوال پنجصدو دهم:- سیاست ساز چگونه یک اصطلاح سیاسی است؟

جواب:- برای کسانی استعمال می شود که هم سیاست را ساخته و آنرا تطبیق نماید این قسم شخص را سیاست ساز می گویند.

سوال پنجصدو یازدهم:- کدام شخص در ستاره شناسی دست بالا داشت؟

جواب:- عمرخیام در ستاره شناسی دست بالای خاص داشت.

سوال پنجصدو دوازدهم:- نخستین کودک مسلمان کدام شخص بود؟

جواب:- این کودک حضرت علی رض می باشد.

سوال پنجصدو سیزدهم:- روغن مایع غنی از کدام ویتامین ها است؟

جواب:- این روغن دارای مایع ویتامین A و D می باشد.

سوال پنجصدو چهاردهم:- میناطوریست مشهور عهد تیموریان چی کسی بود؟

جواب:- استاد بهزاد میناطوریست مشهور عهد تیموریان بود.

سوال پنجصدو پانزدهم:- پایتخت یما چی کسی بود؟

جواب:- شهر بوختی بود.

سوال پنجصدو شانزدهم:- سنگین ترین فلز کدام است؟

جواب:- سنگین ترین فلز عبارت از طلا است.

سوال پنجصدو هفدهم:- شکسپیر از کدام کشور بود

جواب:- این دانشمند از انگلیستان بود

سوال پنجصدو هژدهم:- قبل از سال 2007 کی سر منشی سازمان ملل متحد بود؟

جواب:- قبل از سال 2007 کوفی العنان سر منشی سازمان ملل متحد بود

سوال پنجصدو نوزدهم:- اولین لیسه که در کابل اعمار گردید بنام چی یاد می شد و در زمان کی اعمار شده بود؟

جواب:- اولین لیسه در شهر کابل بنام لیسه حبیییه بود که در زمان امیر حبیب الله خان اعمار گردیده بود.

سوال پنجصدو یازدهم:- مقبره صوفی عشقری در کجا مدفون است؟

جواب:- مقبره این شخص بزرگ در شهر کابل در منطقه شهدای صالحین است.

سوال پنجصدو یازدهم:- شهر غزنی در کدام سال توسط کدام شخص به آتش کشانیده شده بود؟

جواب:- این شهر زیبا که در آن زمان بنام عروس شهر ها یاد می شد در سال 550 هجری توسط سلطان علاوالدین جهان سوز به آتش کشانید که به مدت هفت روز در آتش غرق بود.

سوال پنجصدو یازدهم:- رود خانه خاشرود در کدام ولایت قرار دارد؟

جواب:- این رود خانه در ولایت نیمروز موقعیت دارد.

سوال پنجصدو یازدهم:- مرتفع ترین کوتل کوه هندکش غربی بنام چی یاد می شود؟

جواب:- بنام کوتل خاواک یاد می شود.

سوال پنجصدو یازدهم:- چی کسی بر سر احمد شاه بابا خوشه گندم را به عنوان تاج شاهی گذاشت؟

جواب:- این شخص صوفی صابر شاه کابلی نام داشت.

سوال پنجصدو دوازدهم:- ولایت کابل دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت کابل دارای سیزده ولسوالی می باشد عبارت از ده سبز،میربچه کوت،کلکان،قره باغ،استالف،شکردره،گلدره،پغمان،چارآسیاب،موسهی،بگرامی،خاک جبار،سروبی،فرزه

سوال پنجصدو سيزدهم:- ولایت کاپیسا دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت کاپیسا دارای پنچ ولسوای می باشد عبارت اند از کوهستان،کوه بند،نجراب،تگاب،اله سایی،

سوال پنجصدو چهاردهم:- ولایت پروان دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت پروان دارای هشت ولسوالی می باشد عبارت اند از جبرالسراج،سالنگ،شلواری،غوربند،شیخ علی،سرخ پارسا،بگرام،کوه صافی

سوال پنجصدوپانزدهم:- ولایت وردک دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت وردک دارای شش ولسوالی می باشد عبارت اند از جلریز،بهسود،دایمراد،چک،سیدآباد،نرخ

سوال پنجصدو شانزدهم:- ولایت لوگر دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت لوگر دارای چهار ولسوالی می باشدعبارت اند از چرخ،بره کی برک،خوشی،محمد آغه

سوال پنجصدوهفدهم:- ولایت غزنی دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت غزنی دارای هژده ولسوالی می باشد عبارت اند از شهید بهرام،جهتو،ناور،اجرستان،مالستان، جاغوری ،مقر،کیلان،ناوه،ابند،گیرو،قره باغ،اندر،ده پک،رشیدان،شهیدمحمدولی،خوگیانی

سوال پنجصدوهژدهم:-ولایت پکتیکا دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت پکتیکا دارای چهارده ولسوالی می باشد عبارت اند از کتواز،دیله،وازه خوا،ورمی،کومل، اومنه ،سروبی،برمل،گیان،ارگون،سروزه،زیروک،نیکه،شاخان

سوال پنجصدو نزدهم:- ولایت پکتیا دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت پکتیا دارای سيزده ولسوالی می باشد عبارت اند از زرمت،شورک،وازه حدران،شیمل،جاجی ،جانخیل،دندپتان،چمکی،لجه منگل،سیدکرم،آرزو

سوال پنجصد و بيست:- ولایت خوست دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت خوست دارای یازده ولسوالی می باشد عبارت اند از تلی،بیسمره،موسی خیل،مندوزاهی،شيرزاتي ،نادرشاه کوت، صبری،پاک،گریز،قلندر،چاچی میدان

سوال پنجصد و بيست و يكم:- ولایت ننگرهاردارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت ننگرهار دارای نزده ولسوالی می باشد عبارت اند از سرخرود، حصارک،شیرزاد، خوگیانی ، چپرهار،پیچروکام،ده بالا،رودات،نازیان،دربابا،شینواره،مهمندره،لعل پور،گوشته،پتی کوت،کامه،کوزکز،دره نور

سوال پنجصد و بيست و دوم:- ولایت کنرها دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت کنرها دارای سیزده ولسوالی می باشد عبارت اند از دره بیج،تردک یادبیل،چوکی،نورگل،حاض كز

،سرکانی،مرمره،دانگام،المار،لزی،چپه دره،شیگل شلتن،وته پور،

سوال پنجصد و بيست وسوم:- ولایت لغمان دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

ولایت لغمان دارای چهار ولسوالی می باشد عبارت اند از فرغه، النیگار،دولت شاه،الیشنگ

سوال پنجصد و بيست و چهارم:- ولایت بدخشان دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت بدخشان دارای بیست و هشت ولسوالی می باشد عبارت اند از کشم،جرم،کران منجان، زیباک،

واخان،اشکاشم،بهارک،شغنان،درواز،خواهان،تشکان،خاش،درایم،یمگان،شیکی،کوفاب،یاوان،راغستان،درواز

بالا، نسی،وردوج،یفتل اعلیا،یفتل سفلی،ارگو،شهدا،کوهستان،تگاب،حضرت سید

سوال پنجصد و بيست و پنجم:- ولایت تخار دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت تخار دارای شانزده ولسوالی می باشد عبارت اند از خواجه غار ،وارسیچ،فرخار،کلفگان، رستاق، چاه آب،ینگی قلعه،درقد،نمک آب، حضرالسموچ،بهارک،دشت قلعه، خواجه بهاوالدین ،بنگی،اشکمش،چال

سوال پنجصد و بيست و ششم:- ولایت بغلان دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت بغلان دارای یازده ولسوالی می باشد عبارت اند از ذهنه غوری،دوشی،تاله وبرفک،خنجان،

اندراب، خوست و فرنگ، نهرین، برکی، کهسود،پل حصار،فرنگو غارو،بغلان کهنه

سوال پنجصد و بيست و هفتم:- ولایت کندز دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت کندز دارای شش ولسوالی می باشد عبارت اند از حضرت امام،قلعه ذال،چاردره،علی آباد،خان آباد،دشت ارچی

سوال پنجصد و بيست و هشتم :- ولایت سمنگان دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت سمنگان دارای سیزده ولسوالی می باشد عبارت اند از نهرشاهی،مارسول،چارکنت،خلم،کلدار،

شورپشه ،دولت آباد،چاربولدک،بلخ،ده دادی،چمتال،شولگر،کشنده

سوال پنجصد و بيست ونهم:- ولایت جوزجان دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت جوزجان دارای هفت ولسوالی می باشد عبارت اند از فیض آباد،آقچه،مردجان،منجک،قرقین خمیاب،درزاب

سوال پنجصد و سي هم:- ولایت سرپل دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت سرپل دارای پنج ولسوالی می باشد عبارت اند از کوه یستانات،بلخ آب،سنگچارک سورمه قلعه،صیاد

سوال پنجصد و سي و يكم:- ولایت فاریاب دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت فاریاب دارای یازده ولسوالی می باشد عبارت اند از پشتون کوت، شرین تکاب،دولت آباد،چارباغ ،اندخوی،خواجه سبز پوش، آلمار،قیصار،کوهستان،پلچراغ،قرم قل

سوال پنجصد و سي و دوم:- ولایت بادغیس دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت بادغیس دارای شش ولسوالی می باشد عبارت اند از قادس،جوند،غورماچ،مرغاب،آب کمر،مقر

سوال پنجصد و سي وسوم:- ولایت هرات دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت هرات دارای سیزده ولسوالی می باشد عبارت اند از انجیل،نظام شهدگذره،پشتون زرغون، کرخ ، کشک،لگران،کوهسان،غوریان،زنده جان،اندرسکن،شندند،فرسیس،روبه،جشت شریف

سوال پنجصد و سي و چهارم:- ولایت کنندهار دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت کنندهار دارای دوازده ولسوالی می باشد عبارت اند از دامان،دهله،ارغنداب،خاکریز،غورک،میوند ،پنج وائی، ریگ،شورباک،سپن بولدک،ارغستان،معروف

سوال پنجصد و سي وپنجم:- ولایت زابل دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت زابل دارای نو ولسوالی می باشد عبارت اند از ارغنداب،شاه جور،دای چوپان،میزان،ترنک جلدک،شتکی، تغر،شمل زائی،کاکر

سوال پنجصد و سي و ششم:- ولایت ارزگان دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت ارزگان دارای هشت ولسوالی می باشد عبارت اند از جوره،خاص ارزگان،گیزاب ،شهرستان ، گجران،شهید احساس،دهرواد،نیش

سوال پنجصد و سي و هفتم:- ولایت غور دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت غورهفت ولسولی می باشد عبارت اند از شیرک،شولک،ساغر،پشوره ،پسابند ،چارصده ،لعل سرجنگل

سوال پنجصد و سي وهشتم:- ولایت بامیان دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت بامیان دارای شش ولسوالی می باشد عبارت اند از شبر،یکاولنگ،پنجاب،ورث، پنجشر،خنج

  سوال پنجصد و سي و نهم:- ولایت پنجشیر دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت پنچشیر دارای ولسوالی می باشد عبارت اند از خنج،دره

سوال پنجصد و چهلم:- ولایت دایکندی دارای چند ولسوالی می باشد هر یک را نام بگیرید؟

جواب:- ولایت دایکندی دارای ولسوالی می باشد عبارت اند از

سوال پنجصد و چهل و يكم:- رود خانه اندراب از کجا سرچشمه می گیرد؟

جواب:- این رود خانه از کوتل خاواک کوه های هندوکش سرچشمه می گیرد.

سوال پنجصد و چهل و دوم:- قلعه های کوه نورستان تا چند متر بلند هستند؟

جواب:- این قلعه ها از سه الی پنچ متر بلند هستند

سوال پنجصد و چهل و سوم:- عمده ترین و مشهور تریک جنگلات در کدام ساحات کشور قرار دارد؟

جواب:- عمده ترین جنگلات کشور در مناطق چون کنر،نورستان،بدخشان و پکتیکا می باشد.

سوال پنجصد و چهل و چهارم:- پوست قره قل به کدام کشور های دنیا صادر می شود؟

جواب:- پوست قره قل به کشور های چون امریکا؛ ترکیه؛جرمنی؛دوبی ؛انگلیستان و غیره صادر می شود.

سوال پنجصد و چهل و پنجم:- رود خانه های که از کوه بابا سر چشمه می گیرد کدام ها اند؟

جواب:- این رود خانه عبارت اند از رود خانه هریرود و رود خانه هلمند است

سوال پنجصد و چهل و ششم:- اکثر آثار تاریخی که پیش از اسلام بدست آمده است از کدام ساحه افغانستان می باشد؟

جواب:- اکثر این آثار از ولایت ننگرهار بدست آمده است.

سوال پنجصد و چهل و هفتم:- کدام میوه خشک بیشتر به خارج صادر می شود؟

جواب:- مغز بادام بیشتر به خارج صادر می شود.

سوال پنجصد و چهل هشتم:- لشکر کشی اسکندر مقدونی چی وقت به افغانستان صورت گرفت؟

جواب:- 330 سال قبل از میلاد صورت گرفت.

سوال پنجصد و چهل و نهم:- بند آب گردان خروار در کجا موقعیت داشته و چند متر طول چند متر بلندی دارد؟

جواب:- این بند در ولایت لوگر بوده 140 متر طول و 3 بلندی دارد.

سوال پنجصد و پنجاهم:- گوره خر ها در کدام مناطق افغانستان زندگی می کنند؟

جواب:- گوره خر ها به طور عموم در ولایت بدخشان در ولسولی واخان زندگی می کنند.

سوال پنجصد وپنجاو يكم:- عبدالحی حبیبی چی کسی بود؟

جواب:- این شخص یک نویسنده و تاریخ نویس کشور ما می باشد.

سوال پنجصد و پنجا و دوم:- سریع ترین حیوان در روی زمین کدام است؟

جواب:- پلنگ سریع ترین حیوان در روی زمین است.

سوال پنجصد و پنجاو سوم:- عدم ویتامین A و C باعث کدام بروز مشکل می شود؟

جواب:- باعث شب کوری انسان می شود.

سوال پنجصد و پنجاوچهارم:- کوچکترین کشور آسیایی کدام کشور است؟

جواب:- سنگاپور کوچکترین کشور آسیایی می باشد.

سوال پنجصد و پنجاوپنجم:- بزرگترین ستاره نظام شمسی کدام است؟

جواب:- مشتری بزرگترین ستاره نظام شمسی می باشد.

سوال پنجصد و پنجاوششم:- ابومسلم خراسانی و پیروانش داری چی نوع رنگ لباس و رنگ بیرق شان چی نوع بود؟

جواب:- این رنگ عبارت از رنگ سیاه بود.

سوال پنجصد و پنجاو هفتم:- سه نوع حبوبات که به خارج صادر می شود کدام ها می باشد؟

جواب:- عبارت از ارزن،ضعف و یارتنگ می باشد.

سوال پنجصد و پنجاو هشتم:- بهترین و خوبترین راه ها تجارتی افغانستان کدام راه است؟

جواب:- بهترین راه ها عبارت از تورخم،اسلام قلعه،سپین بولدک،حیرتان،آقینه،شیرخان بندر،توپ خانه و آی خانم می باشد.

سوال پنجصد و پنجاو نهم:- ماشین ایکسرع توسط چی کسی اختراع شد؟

جواب:- توسط ویلم هوتزوف اختراع شد.

سوال پنجصد وشصتم:- برق را کی کشف نمود؟

جواب:- برق را ادیسن کشف نمود

سوال پنجصدو شصت ويك:- ديوار چين چند كيلومتر طول و چند متر عرض دارد؟

­

جواب:- ديوار چين 2700 كيلومتر طور داشته و 5 متر عرض دارد.

+ نوشته شده توسط تیمورشاه الفت در پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۸۷ و ساعت ۱۴:۲۲ بعد از ظهر |


Powered By
BLOGFA.COM


فال امروز

تعبیر خواب آنلاین


فال انبیاء